تاییدیه ها

برند ایبون امریکا مورد  تایید سازمان جهانی بهداشت بوده و بسیاری از تاییدیه های معتبر بین المللی از جمله FDA و  CE را دارا می باشد.

برخي از اين تاييديه هاي به شرح زير مي باشد.


________________________________________________________________________________________________________________

اسكن تاييديه ها


________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________